עדכון מיולי 2018: לאחרונה חסמנו משתמשים והסרנו עשרות מאמרים שהיו מועתקים או כתובים בזילזול בצורה גסה. אם תכתבו מאמרים מקוריים, תשייכו אותם לקטגוריה המתאימה ותוציאו קישורים במידה הוגנת, אין לכם מה לדאוג
אנחנו בודקים את המאמרים מדי פעם ומי שיזלזל וינצל את הבמה לרעה, חבל על הזמן שלו ושלנו - המאמרים יוסרו והוא יחסם!

דמי הסכמה? אל תפסיד כסף

דמי הסכמה

בשעה של מכירת נכס נדרשת הסכמה לביצוע העברת זכויות בין מוכר הקרקע לקונה. דמי הסכמה הינם המס הנדרש על ידי מנהל מקרקעי ישראל. 

דמי הסכמה חלים על נכסים השייכים למגזר החקלאי

בעת מכירת משק או נחלה על המוכר חלה חובת תשלום דמי הסכמה למנהל מקרקעי ישראל. עם זאת, התשלום לא נעשה רק במסגרת מושבים אלא גם בנכסי נדל”ן המנוהלים על ידי מנהל מקרקעי ישראל.

 חשיבותו של שמאי מקרקעין

בעת החתימה שני הצדדים נדרשים לבקש את הסכמת רשות מקרקעי ישראל בעניין העברת זכויות על הקרקע ולכן חשוב מאד להתייעץ עם שמאי מקרקעין מומחה בתחום. מתוקף תפקידו שמאי מקרקעין מבצע הערכה של הנכס ועל בסיס חוות דעתו רשות מקרקעי ישראל מעבירה את הדרישה עבור  תשלום דמי הסכמה.

  הערכת שווי הנכס

שמאי מקרקעין מבצע הערכה של הנכס בהתאם למשתנים שונים כגון האם קיימים מבנים מסויימים בנחלה המשפיעים על הערכת הנכס. 

 כיצד ניתן להפחית תשלום דמי הסכמה

תשלום עבור דמי הסכמה נקבעים בהתאם למשתנים שונים. ישנם מקרים בהם נקבע שיעור תשלום גבוה ולכן נדרש להיוועץ עם שמאי מקרקעין מומחה בתחום על מנת להפחית את תשלום דמי ההסכמה. התערבותו של שמאי מקרקעין מנוסה בתחום עשויה להביא להפחתה בתשלום באמצעות הגשת ערעור.

 שמאי מקרקעין בעל ניסיון רב יכול לשנות את התוצאה

במידה וקיימת עילה להפחתת דמי הסכמה, הרי ניתן להגיש ערעור באמצעות דמי הסכמה ולשנות את התוצאה. על מנת להביא לשינוי בתוצאה ראוי לבחור שמאי מקרקעין בעל ניסיון רב בתחום. שמאי מקרקעין הבקיא בתחום יכול לשנות את התוצאות ולהביא להפחתה בתשלום.

 הקפידו על ניסיון

בבואכם לבחור שמאי מקרקעין קיימת חשיבות רבה לבחור שמאי מקרקעין בעל ניסיון רב בתחום. בשל העובדה כי ניתן להפחית בתשלום דמי הסכמה, קיימת חשיבות רבה בבחירת שמאי מקרקעין הבקיא בתחום ויש ביכולתו לשנות את התוצאות בהתאם לידע שרכש. מנגד, שמאי מקרקעין אשר אינו בקיא בתחום יכול לגרום לתוצאות לא רצויות ולכן הקפידו על בחירת שמאי מקרקעין בעל ניסיון רב.