עדכון מיולי 2018: לאחרונה חסמנו משתמשים והסרנו עשרות מאמרים שהיו מועתקים או כתובים בזילזול בצורה גסה. אם תכתבו מאמרים מקוריים, תשייכו אותם לקטגוריה המתאימה ותוציאו קישורים במידה הוגנת, אין לכם מה לדאוג
אנחנו בודקים את המאמרים מדי פעם ומי שיזלזל וינצל את הבמה לרעה, חבל על הזמן שלו ושלנו - המאמרים יוסרו והוא יחסם!

הרעת תנאים בעבודה

הרעת תנאים בעבודה

בניגוד למה שמקובל לחשוב, הרעת תנאים בעבודה, היא כשלעצמה, אינה בלתי חוקית ואינה מזכה את העובד בפיצוי כלשהו. 

כאשר מתבצעת הרעת תנאים בעבודה – העובד רשאי להתפטר תוך זכאות לפיצויי פיטורים מלאים. 

רק במקרים בהם הרעת התנאים מתבצעת על מנת להפלות את העובד באופן אסור – למשל הרעת תנאים בגלל שעובדת נכנסה להריון – רק אז ניתן לתבוע פיצוי נפרד עקב ההפליה האסורה.

הרעת תנאים בעבודה בדרך כלל מתבצעת על רקע שינוי בתנאי העבודה. למשל – שינוי שעות העבודה, הפחתה בשכר או שינוי תפקיד. למעשה, מדובר בשינוי הסכם העבודה, באופן חד צדדי על ידי המעסיק. כאמור, שינוי זה הוא לא אסור ואינו בלתי חוקי.

במקרה של הרעת תנאים, העובד צריך להחליט האם הוא מסכים להמשיך בתנאים החדשים או שהוא יכול לממש את זכותו להתפטר מהעבודה ולדרוש פיצויי פיטורים מלאים. העובד צריך להחליט תוך זמן סביר מה לעשות. המשך עבודה לפרק זמן של מספר חודשים ויותר נחשב למעשה הסכמה לתנאים החדשים, והעובד לא יוכל יותר לממש את זכותו להתפטר בדין פיטורים.

במקרה שהעובד מעוניין להתפטר מהעבודה הוא צריך להודיע למעביד שהוא אינו מסכים להרעת התנאים והוא מבקש לבטל את הרעת התנאים. עדיף שהפנייה תעשה עם תיעוד – בכתב או בשיחה מוקלטת, על-מנת שתהיה הוכחה שאכן נעשתה פניה כזו.

אם המעביד מסרב לתיקון התנאים או מתעלם מפנייתו של העובד – אז זכאי העובד להודיע על התפטרות תוך זכאות לפיצויי פיטורים. העובד צריך לתת הודעה מוקדמת לפני ההתפטרות, בכתב, בהתאם לחוק הודעה מוקדמת.

במקרה של מחלוקת בין העובד למעביד האם מדובר בהרעת תנאים או לא – יש להגיש תביעה לבית-הדין לעבודה.

 

עורך דין דיני עבודה