עדכון מיולי 2018: לאחרונה חסמנו משתמשים והסרנו עשרות מאמרים שהיו מועתקים או כתובים בזילזול בצורה גסה. אם תכתבו מאמרים מקוריים, תשייכו אותם לקטגוריה המתאימה ותוציאו קישורים במידה הוגנת, אין לכם מה לדאוג
אנחנו בודקים את המאמרים מדי פעם ומי שיזלזל וינצל את הבמה לרעה, חבל על הזמן שלו ושלנו - המאמרים יוסרו והוא יחסם!

חברת פיקוח בניה בכל פרויקט

בשנים האחרונות אנו יכולים לראות את העליה במודעות לחשיבות העסקתו של מפקח בניה. אפשר לשער את הסיבות המרכזיות לכך:
•    עליה בכמות הכשלים בבניה, ופרסום כשלים חריפים, כדוגמת קריסת מרפסות, אריחים וחיפויים גדולים ש”נשרו” מבניין וסיכנו חיי אדם, ועוד.
•    עליה בפרויקטים כדוגמת תמ”א 38, שמרביתם כוללים שיפוץ של חלק קיים מהמבנה, ולא רק בינוי מחדש.
•    עליה בכלל בענף הבניה, לאור הצורך הגדל בדירות.
המודעות לצורך במפקח בניה, כוללת את ההבדל בין מפקח בניה או חברת פיקוח בניה מטעם הקבלן או היזם, לעומת מפקח בניה מטעם הדיירים.
כאשר מדובר בבניין חדש, המפקח, מן הסתם, יהיה אך ורק מצד היזם, כי הדיירים עדיין לא ידועים ולא התאגדו כדי לשמור על זכויותיהם. (המשפטיות וההנדסיות כאחד), ואילו בבניין קיים, בפרויקט כדוגמת תמ”א 38, שם כבר אין ספק שיש הכרח לחברת פיקוח בניה תמ”א 38, שמנוסה ומבקיאה בפרויקטים מסוג זה.
תרומתו של מפקח בניה באה לידי ביטוי בנושאים רבים. נמנה את חלקם:
•    פיקוח בהתאמה לתוכניות הבניה שאושרו, לתוכניות המפורטות, תוכניות העבודה והביצוע בפועל.
•    פיקוח על איכות העבודה המתבצעת באתר הבניה.
•    פיקוח על היועצים השונים, קבלני המשנה ובעלי המקצוע המגוונים המבצעים את חלקם בפרויקט הבניה, ועל עבודתם.
•    סנכרון בין עבודתם של היועצים השונים.
•    הקפדה על תקני ותקנות הבטיחות.
•    מעקב אחר תקציב הפרויקט.
•    מעקב אחר לוחות הזמנים המתוכננים והעמידה בהם.
•    מתן מענה ודרכי פתרון במקרים של ליקויי בניה שצצים כבר במהלך הבניה.
•    ועוד.
בפרויקט בניה קיימת מורכבות, והדבר דורש תיאום רב, ופיקוח מקצועי ואיכותי.
חברת פיקוח בניה תמ”א 38, מקצועית, מספקת מפקחי בניה שמקצועיותם היא בפיקוח בניה ובמעקב אחר הסעיפים שהוזכרו לעיל.