עדכון מיולי 2018: לאחרונה חסמנו משתמשים והסרנו עשרות מאמרים שהיו מועתקים או כתובים בזילזול בצורה גסה. אם תכתבו מאמרים מקוריים, תשייכו אותם לקטגוריה המתאימה ותוציאו קישורים במידה הוגנת, אין לכם מה לדאוג
אנחנו בודקים את המאמרים מדי פעם ומי שיזלזל וינצל את הבמה לרעה, חבל על הזמן שלו ושלנו - המאמרים יוסרו והוא יחסם!

חוות דעת הנדסית– כלי לפתרון מחלוקות

מומלץ לבצע חוות דעת הנדסית מוקדם ככל האפשר, אפילו עוד בטרם קיבלתם מפתח לדירה החדשה / לנכס החדש, ואם לא עשיתם זאת, אז בסמוך לקבלת המפתח לאחר הכניסה לנכס.
ככל שתקדימו לבצע את הבדיקה, ולקבל דוח חוות דעת הנדסית, כך אתם מעגנים את זכותכם לקבלת תיקונים מהקבלן, ומאפשרים לעצמכם לעקוב ולוודא שרמת התיקונים הנדרשת בוצעה לשביעות רצונכם.
הדוח מאפשר לכם להציב בפני הקבלן את הדורש תיקון, אך במידה ואתם נתקלים ב”סחבת” של הקבלן, או בתיקונים שאינם מספקים, הדוח מאפשר לכם לגשת לבית המשפט ולתבוע. דוח חוות דעת הנדסית כשהוא חתום על ידי גורם מוסמך, מחברת פיקוח בניה הוא דוח חוות דעת הנדסית הקביל בבית המשפט.
ללא דוח חוות דעת הנדסית לבית משפט, תתקשו לתבוע, וגם עמדת המיקוח שלכם אל מול הקבלן נחותה יותר.
הדוח הינו דוח הנדסי, המפרט את מגוון ליקויי הבניה, את הסטיה מהתקנים ומהתוכניות שאושרו, וכן את אי העמידה במפרט הבניה, במידה וזהו המצב. וחשוב ביותר שגורם הנדסי מוסמך יבצעו, וימפה בצורה מקצועית, כולל תמונות, המחשות, חישובים או כל אמצעי נדרש אחר, את ליקויי הבניה, ואת מה שדורש התייחסות ותיקון.
נציג חברת פיקוח בניה בוחן את מה שבוצע אל מול חוקי התכנון והבניה, אל מול התקנים והסטנדרטים המאושרים, ואל מול המפרט.
זה אולי גם המקום לציין שהסתייעות בחברת פיקוח בניה מקצועית מטעמכם, במהלך פרויקט הבניה, מקטינה את הליקויים בנכס, ובוודאי את הליקויים שאינם ברי תיקון.
כאשר נמצאים בנכס ליקויים שאינם ברי תיקון, כדוגמת גרם מדרגות ללא גובה ראש מספיק (לפי התקן), או כל ליקויי אחר, הדבר יכול לעכב את מתן אישור האכלוס על ידי הרשויות. במידה והדבר אינו מסכן את השוהים במבנה, יגרור הדבר פיצוי כספי.