עדכון מיולי 2018: לאחרונה חסמנו משתמשים והסרנו עשרות מאמרים שהיו מועתקים או כתובים בזילזול בצורה גסה. אם תכתבו מאמרים מקוריים, תשייכו אותם לקטגוריה המתאימה ותוציאו קישורים במידה הוגנת, אין לכם מה לדאוג
אנחנו בודקים את המאמרים מדי פעם ומי שיזלזל וינצל את הבמה לרעה, חבל על הזמן שלו ושלנו - המאמרים יוסרו והוא יחסם!

חוזה שכירות

חוזה שכירות סטנדרטי, הינו קובץ משפטי אותו ניתן להשיג באינטרנט להורדה בחינם וגם אצל עורכי דין שעוסקים בתחום זה. המסמך נועד להגן הן על השוכר והן על המשכיר ביחס לשימוש בנכס שבבעלות המשכיר, לתשלומים בעבורו על ידי השוכר ולתנאים הנוספים. חוזה שכירות הינו מסמך משפטי בעל תוקף חוקי, אך למרות זאת במקרים רבים המשכירים ו/או השוכרים חותמים על סעיפים שונים שאינם כחוק, לעיתים עם ידיעה ולעיתים בתום. סעיפים ותנאים שאינם כחוק, למעשה אינם ברי תוקף ועל השוכר מוטלים אך ורק תנאים ותשלומים שהולמים את החוק.

אי לכך, גם במידה ואם הוסכם על ידי שני הצדדים ואף נחתמו סעיפים אלו, הם אינם מהווים אסמכתא משפטית ולכן השוכר לא נדרש מבחינה משפטית לבצעם. על מנת להגן על הצדדים, הן מבחינת תשלומים והן מבחינת התנאים לשימוש תקין בנכס, הומצא והופק קובץ חוזה שכירות סטנדרטי ולו ישנה גישה של שני הצדדים שיכולים להמציא את הקובץ לפגישת החתימה. 

בחוזה שכירות סטנדרטי באים לידי ביטוי כתובת הדירה, שמות מלאים של הצדדים החתומים, תעודות הזהות שלהם, וערבים נוספים שחתומים במידה ויש. יחד עם מצב הדירה, מבחינת נזקים או רכוש נוסף שנמצא בתוך הדירה או מחוצה לה המהווה חלק מההשכרה, יפורטו תנאי התשלום הן מבחינת הסכומים והן מבחינת פקדונות, תנאי פרעון ואופן התשלום. כמו כן, תאריכי השכרת הנכס, האפשרות לתקופת הארכה, הזכות להפסקת החוזה בטרם סיומו והתנאים לביטול חוזה יצויינו בקובץ חוזה השכירות הסטנדרטי וייחתמו על ידי הצדדים הרלוונטיים.